Tilbage til forsiden

Hvorfor outplacement?

Outplacement skaber et positivt fremadrettet klima omkring afskedigelsessamtalen og gør, at "den svære samtale" bortfalder.

 
Vor målrettede indsats vedrørende medarbejdernes fremtid , kompetencer, muligheder og fokus hele tiden flyttes fremad gør kritik af fortidens til spild af tid.
 
Vor intensive indsats i begyndelsen af forløbet gør, at medarbejderen hurtigt aktiveres, og resultater kommer hurtigt.
 
Outplacement synliggører for medarbejderne i virksomheden og andre interessenter, som f.eks. virksomhedens kunder, at virksomheden yder en konstruktiv indsats for kolleger, som af strukturmæssige eller andre årsager må forlade virksomheden. Det giver virksomhedens ledelse et godt image, god PR og et godt arbejdsklima.
 
Hurtig og relevant professionel outplamenet rådgivning gavner opsagte medarbejdere. Traumer undgås, arbejdsdueligheden sikres og kontakter vedrørende stillingsmuligheder foretages med udgangspunkt i et kompetent ansøgningsmateriale, der rettes mod realistiske mål. Det vil ofte være stillinger med et andet indhold end den hidtidige, men ikke nødvendigvis på et lavere niveau.
 
For virksomhedens tilbageværende medarbejdere medfører synliggørelsen af outplacementaktiviteten en tryghed, som er af stor betydning for dialogen i det daglige arbejde. Kritiske røster reduceres. Produktivt fremadrettet arbejde får bedre vilkår.
 

Outplacement er en økonomisk fordel ved afskedigelser med opsigelsesvarsler fra 4 måneder, fordi 80% normalt er genplaceret efter 3 måneder og genplacering koster 1 månedsløn. Brug vort regneprogram til at finde den økonomiske fordel ved outplacement.


For ledelsen betyder medarbejdernes øgede tryghed
 
  • forståelse med ledelsen - trods afskedigelser
  • en mere positiv dialog - mellem medarbejdere og med ledelse
  • større produktivitet.
 
Ved lukning af funktionsområder, som skal fungere til en sidste dag, betyder outplacement
 
  • fastholdelse af medarbejderne i den tilbageværende funktionsperiode, fordi outplacementaktiviteten giver tryghed
  • kritiske og afreagerende røster forstummer - det bliver for negativt tidsspilde at kritisere fortiden
  • bedre arbejdsmoral og præstationer under afviklingsperioden
  • erfaringsmæssigt tjenes væsentligt mere til virksomheden end udgiften til outplacement koster
  • bedre relationer til den faglige organisation.

Vort mangeårige samarbejde med bl.a. Danmarks Jurist- og Økonomforbund grunder sig i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde med gode resultater, men også andre betydelige organisationer har udtrykt tilfredshed med vor indsats, jvf. Kommunernes Landsforening, Beskæftigelsesministeriet, Kopenhagen Fur, Patent og Varemærke Styrelsen, Økonomiministeriet, Toyota, Kimberley-Clarck, Silentor, Scandinavian Group, DT Group m.fl.

Vore kunder har gennemsnitligt møde om ansættelse for hver 3. ansøgning på annoncer og for hver 10. uopfordret ansøgning. Genplaceringsprocenterne ligger nær 100 %, afhængig af rådgivningstypen, hvor tidsubegrænset rådgivning typisk ligger på 98 %.
 
Vi foreslår, du kontakter os nu eller, når virksomheden står foran organisatoriske tiltag eller overvejer opsigelse af en eller flere medarbejdere, så vi kan præsentere vor rådgivning og metoder.
 
Outplacement løser ofte samarbejdsproblemer på en for alle parter positiv måde. Idet virksomheden oplever et bedre samarbejdsklima og den opsagte får et bedre job, hvor der er brug for vedkommende.
 
Vore konsulenter er højt uddannede og de fleste har erfaring fra international ledelse og HRM.

Læs mere om hvordan vi arbejder eller kontakt vores konsulenter for en uforpligtende samtale
 

KarriereKonsult A/S · Skovvej 12 · 2950 Vedbæk · 45 66 13 45 · jg@karrierekonsult.dk