Tilbage til forsiden

Metoder

Det Interaktive skrivebord, som vore konsulenter anvender, består af pc, en skærm, så du kan se, hvad der skrives og vises på video, og et videokamera til visualisering af dit kropssprog og dine formuleringer.
 

Personligheden har stor betydning ved valget af stilling. Derfor anvender vi flere personlighedstests, hvis konklusioner gennemdrøftes. Et hovedelement i vor rådgivning er at øge din selvforståelse.

Du får viden om din personlige beslutsomhed og handlekraft, sociale egenskaber, evne til at kommunikere og skabe kontakt, tendens til stress, overensstemmelse mellem egen og kollegernes opfattelse af din personlighed.

 
Vi udarbejder et strategisk curriculum vitae, som ved at beskrive aktiviteter og resultater giver et personligt og dynamisk udtryk for dine kvaliteter. Det formuleres med fokus på kravene i fremtidige stillinger. CV'et øger din bevidsthed om dine kompetencer -og dit selvværd.
 
Ansøgningsteknik er vigtig, for man skal kunne se, at ansøgningen er relevant blot ved at "skimme" den på ½ minut - uden at læse den I Men den skal samtidig have detaljer, for at være troværdig. Den skal tale til læseren - for at præsentere kunden som relevant for en personlig samtale og sikre, at afslag undgås. Derfor skriver vi den første ansøgning for dig.
 
Karriereprofilen sikrer dialogen om, hvilke stillingstyper, lønniveauer og brancher, du skal koncentrere dig om. Den giver ofte nye "karrierestrategier".
 
Uopfordrede ansøgninger er et vigtigt supplement til annoncerede ansøgninger. Vi sikrer, et dine uopfordrede ansøgninger bliver effektive. Fremgangsmåden er især relevant, hvis du har meget specifikke kompetencer eller krav til stillinger.
 
Systematiseret kreativitet åbner nye muligheder, som kandidaterne ikke har tænkt på.
 
Mødeteknik med videooptagelser sikrer, at du træner både formuleringer og kropssprog ved hjælp af vor mødeteknik, der sikrer gensidig sympati og fokus på stillingens dimensioner. Du lærer at styre dialogen mod dine egne kompetencer, der er relevante for virksomheden.
 
Du bliver lige så professionel som erfarne ansættere til at styre jobsamtalers forløb.

Vil du vide mere, så ring og tal med en af vores konsulenter
 

KarriereKonsult A/S · Skovvej 12 · 2950 Vedbæk · 45 66 13 45 · jg@karrierekonsult.dk