Tilbage til forsiden

Iværksættere

Iværksættere rådgiver vi vedrørende momsregistrering, forretningsplan, bank- og finansieringsaspekter, markedsføring m.v.
 
Vi har medvirket til opstart af en lang række virksomheder inden for kommunikation, it, medicin, retail, bioteknik, fiberoptik, it-baseret skemalægning, musik mm.

Kontakt os for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig, der er ved at stable dit firma på benene
 
 
 
Eksempler på OPSTART AF VIRKSOMHEDER

 

 Vi har startet adskillige industrieventyr og kan blandt de større succeser nævne BioAdvice A/S og Tabulex ApS. Men der har været arbejdet med opstart af virksomheder inden for fiberoptik, ergonomiske orgelbænke, plasticemballage, kommunikation, transport etc.

 

Tabulex ApS: I 1993 indgik Tabulex en aftale om ”Salg af rettigheder og kapitaltilførsel” med KarriereKonsult A/S´s stifter Jens Goul´s firma KK-virksomhedsrådgivning. Tabulex startedes af ingeniørerne Poul Dige, som er en gudsbenådet matematiker, og Carlo Lund, som er hans ven fra gymnasiet. De havde i 1993 arbejdet nogle år med udvikling af deres eksamensprojekt, som var optimering af diskontinuerte kriteriefunktioner. Da Jens Goul kom til, havde Poul Dige og Carlo Lund for at overleve forsøgt sig med salg af softwareprodukter på agenturbasis - uden held - for de var ikke sælgere. Deres interesse var rumfart og for Pouls vedkommende matematik. Nørder, om man vil.

 

KK-virksomhedsrådgivning/KarriereKonsult A/S udviklede en strategiplan med henblik på at skabe en beskrivelse af Tabulex, en plan for aktiviteter og en præsentation for investorer, der belyste fordelen ved at anvende Talulex ved udarbejdelse af skoleskemaer og andre mulige anvendelsesområder, men fokus var på skoleskemaer.

 

Fordelen ved anvendelse af Tabulex i forbindelse med udarbejdelse af skoleskemaer var evident, idet man med en gammel langsom 286-processor-pc kunne reducere tidsforbruget til skemalægning på en skole med ca. 50 lærer, 50 klasser og vanlige optimeringshensyn etc. fra ca. 200 timer til ½ time, således at simulering af ønsker fra lærer og skole muliggjordes bl.a. med minimering af udgiften til ø-timer.

 

Efter ca. 1 års tid var systemet i oktober 1994 så langt, at der nok var fejl i det, men det kunne bruges. Samtidig var økonomien således, at kom der ikke ny kapital ind, måtte Tabulex-projektet lukke den 31. december 1994.

 

Det var derfor vigtigt, at der blev udarbejdet en handlingsplan for markedsføring og salg. Overvejelserne gik på at samle skemalæggere på hoteller, kroer, skoler eller direkte besøge de enkelte skoler. Det besluttedes at vælge den direkte og billige løsning: direkte kontakt til skolernes skemalæggere. Sammen med en ansat sælger kontaktede Jens Goul derfor 40 skoler i Nordsjælland, som blev indbudt til at se Tabulex skemalægning demonstreret i lokaler i DTU´s væksthus i Hørsholm. Af 40 skoler kom 20 og 18 købte systemet.

 

Jeg spurgte Poul Dige, som skulle indlede salgsmøderne med at fortælle om systemets kvaliteter, hvad han ville sige: ”Alt hvad det kan” sagde han. Hvorfor tror du, de kommer, spurgte jeg: ”For høre om lettelsen ved at bruge systemet” sagde han. ”Så derfor skal du bruge max. 5 minutter på at sige, hvad det kan og derefter åbne for spørgsmål. Dem skal du så besvare meget grundigt”.   

 

Vi kontaktede i løbet af foråret 1994 landets skoler og samlede typisk alle en kommunes skoler hos en dynamisk inspektør i kommunen. 3 mand solgte det forår for ca. 15 millioner kroner skemaer til ca. 1.000 skoler i Danmark. Udgiften var 1.000 cd-er og manualer plus lidt mere.

 

 

  

BioAdvice A/S er blevet gazelle (Dagbladet Børsen) i 2010,og bliver det 2011. Den beskæftiger sig med farmakologisk testning af nye medicinske produkter for deres kvalitet i forhold til eksisterende produkter på markedet og ud fra toxicologiske aspekter. BioAdvice A/S medvirker til at angive retningen for udviklingen af medicin for førende virksomheder internationalt. Mere om denne virksomhed kan ses www.bioadvice.dk.

 

 

 

 

 

KarriereKonsult A/S · Skovvej 12 · 2950 Vedbæk · 45 66 13 45 · jg@karrierekonsult.dk